Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ ngực tại Ruby Beauty

1. Đặt túi ngực

DỊCH VỤ GIÁ (triệu vnđ)
Loại trơn 55
Loại nhám trung bình 65
Loại nhám tối đa 75
Loại đặt biệt 90

2. Nâng ngực xệ

DỊCH VỤ GIÁ (triệu vnđ)
Xệ độ 1 – 2 / đường quầng vú 25
Xệ độ 3 – 4 / đường chữ T 45
Xệ độ phì đại / có dời núm vú 55

3. Thẩm mỹ đầu ngực

DỊCH VỤ GIÁ (triệu vnđ)
Thu đầu ngực to 10
Thu ngắn đầu ngực 10
Núm vú tụt 10

4. Thẩm mỹ quầng ngực

DỊCH VỤ GIÁ (triệu vnđ)
Thu quầng ngực 25
đăng ký tư vấn
hotline