Bảng giá dịch vụ thẩm mỹ mắt tại Ruby Beauty

1. Nhấn mí

DỊCH VỤ GIÁ (triệu vnđ)
Nhấn mí Hàn Quốc 9

2. Cắt mí trên

DỊCH VỤ GIÁ (triệu vnđ)
Lấy da thừa 7
Lấy mỡ thừa 7
Lấy da dư và mỡ thừa 12
Nhấn mí và lấy mỡ 14
Nhấn mí và lấy da dư 14
Nhấn mí và lấy da dư + mỡ thừa 16
Lấy mỡ nội soi 10
Phẫu thuật sửa lỗi, lật mí trên 16

3. Cắt mí dưới

DỊCH VỤ GIÁ (triệu vnđ)
Lấy da thừa 7
Lấy mỡ thừa 7
Lấy da dư và mỡ thừa 12
Lấy mỡ thừa nội soi 10
Phẫu thuật sửa lỗi, lật mí dưới 16

4. Treo chân mày

DỊCH VỤ GIÁ (triệu vnđ)
Thường 7
Nội soi 15
đăng ký tư vấn
hotline